Panasonic verktygbatterier har olika serier såsom: EZ-, EY-serie