Hitachi verktygbatterier har olika serier såsom: DS-, DH-, DW-, FDS-, FDV-, FWH-, WH-, WR-serie