Våra datorbatterier innehåller samma typ av celler som sitter i originalbatterierna, för bästa säkerhet och prestanda. Cellerna är av Lithium-jon. De har ett skydd mot för hög upp- och urladdningsspänning och är försedda med IC-kretsar. Våra batterier saknar "minneseffekt". Med andra ord så behöver du inte ladda ur dem inför varje uppladdning. Våra batterier innehåller inte kvicksilver, kadmium eller bly. De är testade och CE-märkta. Våra kvalitetsbatterier har ett lågt pris tack vara att vi köper direkt från fabrik.