Samsung datorer har olika serier såsom NC10, NC20,